« سالی که نکوست، از رمضانش پیداست »
امام صادق سلام الله عليه :
إذا سَلِمَ شَهرُ رَمَضانَ سَلِمَتِ السَّنَةُ . [ وقالَ :] رَأسُ السَّنَةِ شَهرُ رَمَضانَ؛
هر گاه ماه رمضانْ سالم باشد، [همه] سالْ سالم است. [و فرمود:] سَرِ سال، ماه رمضان است.
تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۳۳۳؛ مراقبات ماه رمضان ص 32
 


برچست ها :