« علم بدون تعلّم می‌خواهید؟ »
رسول خدا صلى الله عليه و آله :
مَن زَهِدَ فيها فَقَصَّرَ فيها أمَلَهُ أعطاهُ اللّهُ عِلماً بِغَيرِ تَعَلُّمٍ وهُدىً بِغَيرِ هِدايَةٍ فَأَذهَبَ عَنهُ العَمى وجَعَلَهُ بَصيراً؛
هر كه در دنيا پارسايى ورزد و آرزويش را در آن كوتاه كند خداوند بدون آموختن، به او دانشى مى‌دهد و بدون هدايت شدن، هدايتى. پس كورى را از او مى‌زُدايد و او را بينا مى‌گردانَد.
تحف العقول : ص ۶۰؛ فرهنگ‌نامه بصيرت ص 74


برچست ها :