« چهار قبل چهار! »
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
بادِر بِأَربَعٍ قَبلَ أربَعٍ:
شَبابِكَ قَبلَ هَرَمِكَ،
 وصِحَّتِكَ قَبلَ سُقمِكَ،
وغِناكَ قَبلَ فَقرِكَ،
 وحَياتِكَ قَبلَ مَوتِكَ؛
چهار چيز را پيش از چهار چيز درياب:
 جوانی‌ات را پيش از پيرى؛
 و تندرستی‌ات را پيش از بيمارى؛
 و بی‌نيازی‌ات را پيش از نيازمندى؛
و زندگی‌ات را پيش از مرگ.
الخصال: ص ۲۳۹ ح ۸۵ / حكمتنامه جوان، ص42
 
مناسبتهاي روز:

  شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست ماموران آل سعود (1366 ش)

ـ برابر با 6 ذی الحجه 1407 ق ـ روز همبستگى و همدردى با کودکان و نوجوانان فلسطينى ـ روز جهانى سالمندان

نكته:

نزديك‏ترين حالت بنده به خدا چه هنگام است؟


چهارشنبه 9 مهر 1393       6 ذيحجه 1435       1 اكتبر 2014
 


برچست ها :