« ارشاد عملی »
امام على عليه السلام:
با رفتار نيك خود ، بدكار را اصلاح كن ، و با گفتار نيكويت ، به سوى خوبى رهنمون باش.
غرر الحكم، ح2304؛ دانشنامه قرآن و حديث: ج15، ص216
 


برچست ها :