« استعداد جوان »
امام على عليه السلام:
إنّما قَلبُ الحَدَثِ كالأرضِ الخاليَةِ ، ما اُلقِيَ فيها مِن شَي‏ءٍ قَبِلَتهُ؛
همانا، دل جوان، مانند زمين خالى است كه هر چه در آن افكنده شود، آن را مى پذيرد.
تحف العقول، ص70؛ حكمت نامه جوان، ص19


برچست ها :