امام حسن علیه السلام:
«مَن عَدَّدَ نِعَمَهُ مَحَقَ كَرَمَهُ؛»
«هر كه احسان‌هاى خود را بر شمرد، بخشندگى خويش را از بين برده است.»

نزهة الناظر: ۷۱ / ۴ /
مرواريد درخشان، ص26


برچست ها :