پیامبر_اکرم__ص_ : إنَّ اللّهَ حَرَّمَ الجَنَّةَ أن يَدخُلَها جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرامٍ.

▫️«خداوند ، وارد شدن به بهشت را بر جسمى كه با حرام تغذيه شده ،


حرام (ممنوع) كرده است .»


 . پیامبر_اکرم__ص_
برچست ها :