« حیای بازدارنده »
امام على عليه السلام:
حيا ، از كار زشت ، باز مى دارد.
غرر الحكم، ح1393؛ حكمت نامه جوان، ص190
 
 


برچست ها :