« خردمندترينِ مردم »
امام على عليه السلام:
أعقَلُ النّاسِ مَن كانَ بِعَيبِهِ بَصيراً ، وعَن عَيبِ غَيرِهِ ضَريراً؛
خردمندترينِ مردم، كسى است كه نسبت به عيب خويش، بينا باشد و از [ديدن] عيب ديگران، كور.
غرر الحكم، ح3233؛ دانشنامه قرآن و حديث: ج13، ص442


برچست ها :