« خودداری از آزار همسایه »
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
مَن كانَ يُؤمنُ باللّهِ واليَومِ الآخِرِفلا يُؤْذي جارَهُ؛
هر كه به خدا و روز واپسين ايمان داشته باشد نبايد همسايه خود را آزار دهد.
الكافي: ج 2 ، ص 667 ، ج 6؛ میزان الحکمه: ج2، ص399


برچست ها :