امام حسن مجتبی سلام الله عليه :
اَلقَريبُ مَن قَرَّبَتهُ المَوَدَّةُ وإن بَعُدَ نَسَبُهُ، والبَعيدُ مَن باعَدَتهُ المَوَدَّةُ وإن قَرُبَ نَسَبُهُ؛
خويشاوند، كسى است كه دوستى، او را به آدمى نزديك ساخته، گرچه نژاد (و تبار) او دور باشد ؛ و بيگانه كسى است كه از ديدگاه دوستى دور است، هر چند تبار (و نژاد) او نزديك باشد.
کنزالعمال ج 16 ص 122، دوستی در قرآن و حدیث ص 34


برچست ها :