اِرتَعوا في رِياضِ الجَنَّةِ، قالوا: يا رَسولَ اللّهِ، وما رِياضُ الجَنَّةِ؟ قالَ: مَجالِسُ الذِّكرِ، اُغدوا وروحوا وَاذكُروا.
«در باغ‏های بهشت، گشت زنید». گفتند: ای پیامبر خدا! باغ‏های بهشت، کدام‏ اند؟ فرمود: «جلسه‌‏های یاد خدا. بام و شام، خدا را یاد کنید».


برچست ها : ,