روزه دار و عبادت دائم
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : الصائمُ في عِبادَةِ اللّهِ و إن كانَ نائما على فِراشِهِ، ما لَم يَغتَبْ مُسلِما . ؛
روزه دار گر چه در بستر خويش خفته باشد ، تا زمانى كه غيبت مسلمانى را نكند ، در حال عبادت خداست .
ثواب الأعمال ، ج 1، ص 75


برچست ها :