« شنونده غیبت هم ... »
امام على عليه السلام:
السامِعُ لِلغِيبَةِ كالمُغتابِ؛
شنونده غيبت، مانند غيبت كننده است.
غرر الحكم، ح1171؛ ميزان الحكمه: ج8، ص605


برچست ها :