امام رضا علیه السلام فرمودند :

سلامتی حکومت پنهان است

صدقه قضا را از صدقه دهنده دفع می کند

فقه الرضا صفحه 347


برچست ها :