زمانی که پیامبر اسلام صل الله علیه واله وسلم به معراج رفتند

 

در انجا فرشته را دیدند که دست های زیادی داشت و در هر دست

 

انگشتان بی شمار پیامبر از او سوال فرمودند :

 

شما با این دست ها و انگشت ها  چه می کنید فرشته پاسخ داد :

 

من تعداد قطرات باران و دانه های شن


 تعداد هر چیز را می دانم و می توانم محاسبه کنم  انگاه پیامبر فرمودند :

 

 ایا  چیزی هست که از عهده شمارش ان برنیایی  فرشته جواب داد : اگر گروهی از

 

امت شما به شما صلوات بفرستند نمی توانم ثواب ان را  بشمارم

 

 زیرا قابل شمارش نیست

 

اللهم صل علی محمد وال محمد  و عجل فرجهم

 


برچست ها :