« یادآوری خوبی دیگران »
امام على عليه السلام:
إذا صُنِعَ إلَيكَ مَعروفٌ فَاذكُرْ ، إذا صَنَعتَ مَعروفاً فَانْسَهُ؛
هر گاه به تو خوبى شد، آن را ياد آورى كن و هر گاه تو خوبى كردى، آن را از ياد ببر.
غرر الحكم، ح4000؛ ميزان الحكمه: ج7، ص312


برچست ها :