« برتری تفکر زیاد بر تکرار »
امیرالمؤمنین علی سلام الله عليه :
فَضلُ فِكرٍ و تَفَهُّمٍ أنجَعُ مِن فَضلِ تَكرارٍ و دِراسَةٍ؛
زياد انديشيدن و فهميدن، سودمندتر از زياد تكرار كردن و خواندن است.
غرر الحكم، ۶۵۶۴؛ ميزان الحكمه: ج 9 ص 229
 


برچست ها :