« زکات تندرستی »
امام على عليه السلام :
زكات تندرستى، كوشيدن در طاعت خداست.
غرر الحكم، ح۵۴۵۴؛ منتخب میزان الحکمه: ص551، ح2708
 


برچست ها :