« شادکردن مؤمن »
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :
مَن سَرَّ مُؤمنا فَقَد سَرَّني ، ومَن سَرَّني فَقَد سَرَّ اللّه َ؛
هر كه مؤمنى را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر كه مرا شاد كند، خدا را شاد كرده است.
الكافي : ج 2 ص 188 ح 1؛ الگوي شادي از نگاه قرآن و حديث، ص374


برچست ها :