امام  رضا علیه السلام  فرمودند  : :

برادر بزرگتر به منزله پدر است


برچست ها :