پيامبر صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏ آله : :      
       
      اترُك فُضولَ الكَلامِ ، وَحَسبُكَ مِنَ الكَلامِ ما تبلُغُ بِهِ حاجَتَكَ      
       
      زيادى سخن را رها كن و از سخن ، به همان مقدار كه حاجتت را تأمين مى كند، بسنده كن.      
       
      امالی طوسی ، ص 535 / حكمت نامه پيامبر اعظم (ص) : ج‏14 ، ص 506


برچست ها :