امام سجاد(سلام الله علیه): :     
      
      المُؤمِنُ نُطقُهُ ذِكرٌ ، وصَمتُهُ فِكرٌ ، ونَظَرُهُ اعتِبارٌ      
       
      مؤمن ، سخنش ذكر [خدا] است ، سكوتش انديشيدن ، و نگاه كردنش درس گرفتن .      
       
      إرشاد القلوب : ص ۸۳ / دانش نامه قرآن و حدیث: ج8 ، ص 406


برچست ها :