أَمَرَنى رَبّى بِمُداراةِ النّاسِ كَما أَمَرَنى بِأَداءِ الْفَرائِضِ؛      
      

                      
                                  فرمان به مدارا                     
  
                                   

      پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده،

               
               به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.      

       
      كافى، ج 2، ص 117، ح 4؛ حكمت‏نامه پيامبر اعظم، ج 8، ص 146


برچست ها :