المُتَّقونَ سادَةٌ ، وَالفُقهاءُ قادَةٌ ، وَالجلوس الیهم عباده.   

                            
      امام علي سلام الله علیه: :  
       
      پرهيزگاران، سروَرند و دين شناسان ، پيشوا و همراهی  ، با آنان مايه فزونى است.      
       
      امالی طوسی: ص 225 ح 392 / حکمت نامه پیامبر اعظم: ج7 ص 466


برچست ها :