اِيّاكُمْ وَ الشُّحَّ فَاِنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ      


         پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله : :  

 
      از حرص بپرهيزيد، زيرا كه پيشينيان شما در نتيجه حرص نابود شدند.      

       
      خصال، ص 176، ح 234؛ دانش‏نامه قرآن و حديث، ج 11، ص 430 .

مناسبتهاي روز:

روز فناوری فضایی


برچست ها :