السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی

السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

السلام علیک یا ابا الفضل العباس

اهمیت انتشارات
مثل اهمیت خون هایی است
که در جبهه ها ریخته می شود
و مداد العلما افضل من دما الشهدا
دما شهدا اگر چه بسیار ارزشمند و
سازنده است
لکن قلمها بیشتر می توانند
سازنده باشند
و اصولا شهدا
را قلمها می سازند
و قلمها هستند
که شهید پرورند


برچست ها :