مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ كَثُرَ السّاخِطونَ عَلَيهِ؛

امام هادي علیه السلام:
آن كه از خودش راضى شود، ناراضيان از او فراوان گردند.
أعلام الدين : ص ۳۱۱ / مروارید درخشان، ص 68
 
 
شنبه 13 ارديبهشت 1393       3 رجب 1435       3 مي 2014


برچست ها :