امام على عليه السلام:
مَن لَم يُجهِد نَفسَهُ في صِغَرِهِ لَم يَنبُل في كِبَرِهِ؛
آن كه در كَمْسالى، خود را [براى تحصيل دانش و فضيلت]
 به كوشش وادار نسازد، در بزرگ‌سالی به برترى (فضل) نمی‌رسد.
غررالحکم: ح ۸۲۷۲ / ميزان الحكمه: ج 6 ص256
 
 

برچست ها :