ای علیّ!
از ویژگیهای مؤمن آن است
که حقیقت را از دشمنش می پذیرد
و فرا نمی گیرد
جز برای آنکه بداند
و نمی داند
جز برای آنکه عمل کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]


برچست ها :