دلها زنگاری چون زنگار مس دارند پس انها را با استغفار جلا دهید حكيم آن است كه بدي را با خوبي پاداش دهد . [امام علي عليه السلام]


برچست ها :