عالمان، عاقلانند سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 43 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ معنای آیه: کسانی که به غیر خدا پناه می برند، مانند عنکبوت هستند که به خانه ی سست خود پناه می جوید اینها مثال هایی است که ما برای مردم می زنیم و جز عالمان آن را درک نمی کنند. پیام آیه: مثال های قرآن عمیق است و باید علاوه بر عموم مردم، دانشمندان نیز درباره ی آنها بیندیشند. قرآن، عالمان و خردمندان را به عظمت یاد می کند، بکوشیم تا از این دسته باشیم. عالمان و خردمندان می دانند که غیر از آفریدگار حکیم هیچ چیز نمی تواند پناه گاه و پشتیبان انسان باشد.


برچست ها :