السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم

ان فدک عطیه رب الاعلی

للنجی الاوفی

و لقد نحلنیها

للصبیه السواغب

عن نجله و نسلی

فدک عطیه( بخشیده شده ) خداوند اعلی

به وفادارترین همرازش است

 و او  نیز ان را برای کودکان گرسنه

از نسل خود و نسل من به من بخشید


فاطمه الزهرا سلام الله علیها

البحار

جلد 29

صفحه 182


برچست ها :