امام  صادق  سلام الله علیه  :


کان الحسن سلام الله علیه
اشبه الناس برسول الله
خلقا و سوددا و هدیا

امام حسن سلام الله علیه
در خلقت و سیرت
و شرافت شبیه ترین مردم
به رسول خدا بود

الارشاد  جلد  2   صفحه  5
نكته: در اين روز، برگزارى مراسم عزادارى براى خاتم انبيا صلی الله علیه وآله
و امام مجتبى سلام الله علیه بسيار مناسب است
و زيارت آن دو بزرگوار، پسنديده است.


برچست ها :