« یادآوری خوبی دیگران »

نظرات 0 « یادآوری خوبی دیگران »
امام على عليه السلام:
إذا صُنِعَ إلَيكَ مَعروفٌ فَاذكُرْ ، إذا صَنَعتَ مَعروفاً فَانْسَهُ؛
هر گاه به تو خوبى شد، آن را ياد آورى كن و هر گاه تو خوبى كردى، آن را از ياد ببر.
غرر الحكم، ح4000؛ ميزان الحكمه: ج7، ص312


برچست ها :
تعداد بازدید : 20
     
print

« خردمندترينِ مردم »

نظرات 0
 « خردمندترينِ مردم »
امام على عليه السلام:
أعقَلُ النّاسِ مَن كانَ بِعَيبِهِ بَصيراً ، وعَن عَيبِ غَيرِهِ ضَريراً؛
خردمندترينِ مردم، كسى است كه نسبت به عيب خويش، بينا باشد و از [ديدن] عيب ديگران، كور.
غرر الحكم، ح3233؛ دانشنامه قرآن و حديث: ج13، ص442


برچست ها :
تعداد بازدید : 23
     
print