ارامش دونفره


مرد باید به گونه ای رفتار کند که وقتی وارد خانه شد


همسرش احساس ارامش و اطمینان و اعتماد کند


اصلا رفتارش طوری باشد که وقتی همسرش در


خانه به ذهنش رسید که الان شوهرم ازدر وارد


 می شود احساس ارامش به او دست دهد زن هم


باید به گونه ای رفتار کند که وقتی مرد می خواهد


 وارد محیط خانواده شود از تصور اینکه همسرش منتظر


اوست احساس خرسندی و ارامش کند زن و مردی که با هم


ازدواج می کنند  باید اینگونه باشند


بیانات در مراسم   جشن میلاد کوثر  ورزشگاه ازادی  30 / 7 / 1376